Home

 

“……我喜欢把艺术和智慧的那一刻,艺术家用成人的技术和孩子的想象力创造了他的工作……”

(塞萨尔·卡尼亚)

 

 

#cesarecatania

 

 

[wdi_feed id=”1″]

 

 

 

 

 

 

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注